Sol e Mar Advisory - Usługi

Zarządzanie aktywami oraz property management

Nasza spółka specjalizuje się również w doradztwie z zakresu rozwoju projektów inwestycyjnych. Na zlecenie klienta zarządzamy portfolio jego inwestycji. Jesteśmy skoncentrowani na znalezieniu takich rozwiązań, by realnie zwiększyć wartość zarządzanego przez naszą spółkę projektu. Powierzonymi nam aktywami zarządzamy z uwzględnieniem strategicznych i operacyjnych czynników mających wpływ na ryzyko i zwrot z nieruchomości.

Świadczone usługi obejmują m.in.: realizację celów inwestycyjnych właściciela nieruchomości, zapewnienie i utrzymanie określonej liczby najemców, zapewnienie przestrzegania warunków umowy najmu w zakresie m. in. czynszu i wydatków operacyjnych, przygotowanie zestawień kosztów usług zewnętrznych i raportów dotyczących stanu nieruchomości, bliska współpraca i codzienny kontakt z najemcami, wywiązywanie się ze zobowiązań ustawowych, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków w budynku.

Zarządzanie projektami

Spółka Sol e Mar posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budowlanym i zarządzaniu projektami. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani inżynierowie, architekci i managerowie.Aby zapewnić kompleksowy charakter świadczonych usług, współpracujemy z doświadczonymi i uznanymi kancelariami prawnymi i księgowymi. Korzystamy też z usług doświadczonych i cenionych architektów.

Doradztwo i Rozwój Projektów

Na specjalne zlecenie inwestorów kapitałowych tworzymy platformy współpracy oraz pośredniczymy w rozwoju nowych projektów. Kojarzymy polskich i portugalskich przedsiębiorców, którzy otwarci na nowe rynki i zainteresowani ekspansją, poszukują możliwości inwestycyjnych w Polsce. Podejmujemy również działania mające na celu pozyskanie partnerów finansowych i inwestorów kapitałowych.

Zastępstwo inwestorskie

Spółka Sol e Mar świadczy kompleksowe usługi w zakresie zastępstwa inwestorskiego, doradztwa inwestycyjnego oraz konsultacji przy transakcjach i procesach w dziedzinie nieruchomości. Specjalizujemy się w inwestycjach na rynku mieszkaniowym oraz biurowym. Oferujemy w pełni profesjonalne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, obejmującego między innymi następujące etapy przygotowania i realizacji inwestycji:

 • poszukiwanie i identyfikowanie potencjalnych gruntów inwestycyjnych,
 • opracowywanie studium opłacalności oraz due diligence,
 • koordynowanie i reprezentacja inwestorów w procesie negocjacyjnym,
 • optymalizacja kosztów Inwestycji,
 • przygotowanie inwestycji do realizacji:
  • uczestnictwo w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących Inwestycji,
  • nadzór nad uzyskiwaniem decyzji administracyjnych,
  • koordynacja procesu uzyskiwania uzgodnień i decyzji oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących Inwestycji,
  • koordynacja dostawy i przyłączy mediów dla Inwestycji (wody, elektryczności),
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia Inwestycji,
  • przygotowanie wstępnych założeń kosztorysowych dla Inwestycji,
  • prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umów dotyczących przygotowania Inwestycji,
  • przygotowanie wniosków do organów i instytucji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia Inwestycji,
  • konsultacje oraz uzyskiwanie informacji od organów administracyjnych odpowiedzialnych za wydawania uzgodnień, opinii oraz informacji dotyczących Inwestycji,
  • uczestnictwo w spotkaniach dotyczących Inwestycji, z sąsiadami, pozostałymi stronami postępowań i innymi podmiotami,
  • kompleksowy nadzór nad zagadnieniami technicznymi, aspektami formalnymi, prawnymi, finansowymi dotyczącymi przygotowania Inwestycji,
  • nadzór nad przygotowaniem projektów wykonawczych dla Inwestycji,
  • nadzór i opiniowanie warunków sprzedaży, przygotowania etapu początkowego Inwestycji;
 • pozyskiwanie finansowania,
 • nadzór nad realizowaną inwestycją:
  • nadzór nad kwestiami technicznymi związanymi w wypełnieniem przez Inwestora warunków wynikających z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi,
  • przygotowanie dokumentów koniecznych do wyłonienia wykonawcy Inwestycji,
  • koordynacja wykonania infrastruktury technicznej, zasad kooperacji i partycypacji z sąsiadami i sąsiednimi inwestycjami,
  • opracowanie planu realizacji Inwestycji zawierającego procedury i harmonogram spotkań,
  • uczestnictwo, z głosem doradczym, w wyborze podmiotów biorących udział w Inwestycji (generalnego wykonawcy), pomoc w ocenie warunków przetargów i przygotowaniu raportu zawierającego rekomendację dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy,
  • prowadzenie negocjacji z podmiotem wybranym do pełnienia funkcji generalnego wykonawcy w toku przetargu,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z generalnym wykonawcą,
  • nadzór nad realizacją inwestycji;
 • koordynacja działań marketingowo – sprzedażowych:
  • doradztwo i konsultacje dotyczące przyszłej strategii marketingowej dotyczącej Inwestycji,
  • przygotowanie strategii sprzedaży dla Inwestycji, nadzór i koordynacja procesu sprzedaży,
  • prowadzenie sprzedaży w imieniu Inwestora.