Sol e Mar Advisory - Usługi

Nasz zespół to doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, którzy dołożą wszelkich starań, by zapewnić pełną realizację założonych przez klienta celów.

Barbara Zbyszewska

Barbara Zbyszewska

Dyrektor zarządzający

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Hogeschool Avans w Holandii oraz International MBA St. Gallen Business School w Szwajcarii.

Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w branży deweloperskiej, na rynkach mieszkaniowych, biurowych oraz mixed use. Wraz z zarządem oraz wspólnikami zarządza działalnością grupy kapitałowej w Polsce, bezpośrednio zaangażowana w kreowanie strategii i koordynację działalności na polskim rynku. Jej zadaniem jest min. wzmacnianie pozycji grupy w Polsce, maksymalizacja osiąganych efektów oraz skuteczna koordynacja działań spółek wchodzących w skład holdingu.

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.
Maria Stella-Sawicka

Maria Stella-Sawicka

Kierownik działu marketingu

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Komunikacji Społecznej, ze specjalizacją Reklama i PR. Nadzoruje działania marketingowe i PR z ramienia spółki, buduje i wdraża strategie marketingowe dla realizowanych inwestycji deweloperskich. Nadzoruje procesy sprzedaży i zarządza zespołem biur sprzedaży. Jako pełnomocnik, reprezentuje spółki celowe w czynnościach notarialnych.

Włada biegle językiem angielskim.
Jarosław Kopacz

Jarosław Kopacz

Project Manager

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży wykonawczej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej, mostowej, hydrotechnicznej, melioracyjnej, szerokie kompetencje z zakresu procesów inwestycyjnych i nadzoru inwestorskiego. Doświadczenie zarówno w sektorze mieszkaniowym jak i komercyjnym.

Włada biegle językiem angielskim.
Agnieszka Pawłowska

Agnieszka Pawłowska

Project Development Manager

Projektant. Absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury, Kierunku Architektura i Urbanistyka. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży projektowej. Odpowiedzialna za kontakty i współpracę z osobami zaangażowanymi w przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Nadzoruje i koordynuje inwestycje w zakresie technicznym i administracyjnym. Asset manager.

Włada biegle językiem angielskim.
Katarzyna Marek

Katarzyna Szreniawska

Office Manager

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizuje pracę biura i zapewnia sprawny przepływ informacji między działami. Koordynuje współpracę z podmiotami świadczącymi usługi dla spółki, m.in.: kancelariami prawnymi, księgowymi, biurami architektonicznymi. Prowadzi analizy rynku mieszkaniowego, opracowuje bieżące raporty dotyczące sytuacji ekonomicznej Polski dla zagranicznych inwestorów związanych ze spółką. Odpowiedzialna za bieżące kontakty z instytucjami finansowymi.

Włada biegle językiem angielskim.

Władze spółki

Jose Eduardo Goncalves dos Reis

Jose Eduardo Goncalves dos Reis

Założyciel, inwestor

Założyciel i jednocześnie inwestor kapitałowy. Odpowiedzialny za strategię rozwoju na polskim rynku, relacje inwestorskie oraz programowanie i wdrażanie działalności inwestycyjnej. Wizjoner. Strateg. See the big picture – to jego biznesowe motto. Z wykształcenia inżynier lądowy, absolwent Superior Tecnico w Lizbonie. Prywatnie wielki miłośnik sportu, szczególnie rugby oraz tenisa.

Luis Filipe Gonçalves dos Reis

Luis Filipe Gonçalves dos Reis

Prezes zarządu, wspólnik

Prezes zarządu. Odpowiedzialny za ład korporacyjny, politykę ekonomiczno-finansową spółki oraz bieżące kwestie operacyjne. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersidade de Lisboa w Lizbonie. Prywatnie wielki miłośnik podróży.