Slide background
Zarządzanie projektami

Spółka Sol e Mar posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budowlanym i zarządzaniu projektami.  Nasz zespół tworzą  wykwalifikowani inżynierowie, architekci i managerowie. Aby zapewnić kompleksowy charakter świadczonych usług, współpracujemy z doświadczonymi i uznanymi kancelariami i prawnymi i księgowymi. Korzystamy też z usług doświadczonych i cenionych architektów.

Zastępstwo inwestorskie

Spółka Sol e Mar  świadczy kompleksowe usługi w zakresie zastępstwa inwestorskiego, doradztwa inwestycyjnego oraz konsultacji przy transakcjach  i procesach w dziedzinie nieruchomości . Specjalizujemy się w inwestycjach na rynku mieszkaniowym oraz biurowym Oferujemy  w pełni profesjonalne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, obejmującego między innymi następujące etapy przygotowania i  realizacji inwestycji:

 • poszukiwanie i identyfikowanie potencjalnych  gruntów inwestycyjnych
 • opracowywanie studium opłacalności oraz due diligence
 • koordynowanie i reprezentacja inwestorów  w procesie negocjacyjnym
 • optymalizacja kosztów Inwestycji
 • przygotowanie  inwestycji do realizacji:
  • uczestnictwo w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących Inwestycji,
  • nadzór nad uzyskiwaniem decyzji administracyjnych
  • koordynacja procesu uzyskiwania uzgodnień i decyzji oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących Inwestycji,
  • koordynacja dostawy i przyłączy mediów dla Inwestycji (wody, elektryczności),
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia Inwestycji,
  • przygotowanie wstępnych założeń kosztorysowych   dla Inwestycji,
  • prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umów dotyczących przygotowania Inwestycji,
  • przygotowanie wniosków do organów i instytucji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia Inwestycji,
  • konsultacje oraz uzyskiwanie informacji od  organów administracyjnych odpowiedzialnych za wydawania uzgodnień, opinii oraz informacji dotyczących  Inwestycji,
  • uczestnictwo w spotkaniach dotyczących Inwestycji z sąsiadami, pozostałymi stronami postepowań i innymi podmiotami,
  • kompleksowy nadzór nad zagadnieniami technicznymi, aspektami formalnymi, prawnymi, finansowymi dotyczącymi przygotowania Inwestycji,
  • nadzór nad przygotowaniem projektów wykonawczych  dla Inwestycji,
  • nadzór i opiniowanie warunków sprzedaży, przygotowania etapu początkowego Inwestycji,
 •  pozyskiwanie finansowania
 • nadzór nad realizowaną inwestycją:
  • nadzór nad kwestiami technicznymi związanymi w wypełnieniem przez Inwestora warunków wynikających z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi
  • przygotowanie dokumentów koniecznych do  wyłonienia wykonawcy Inwestycji
  • koordynacja wykonania  infrastruktury technicznej, zasad kooperacji i partycypacji z sąsiadami i sąsiednimi inwestycjami,
  • opracowanie planu realizacji Inwestycji zawierający procedury, harmonogram spotkań
  • uczestnictwo, z głosem doradczym, w wyborze podmiotów biorących udział w Inwestycji (generalnego wykonawcy), pomoc w ocenie warunków przetargów i przygotowaniu raportu zawierającego rekomendację dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy,
  • prowadzenie negocjacji z podmiotem wybranym do pełnienia funkcji generalnego wykonawcy w toku przetargu,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z generalnym wykonawcą,
  • nadzór nad realizacją inwestycji
 • koordynacja działań marketingowo  – sprzedażowych
  • doradztwo i konsultacje dotyczące przyszłej strategii marketingowej Inwestora dotyczącej Inwestycji,
  • przygotowanie strategii sprzedaży dla Inwestycji, nadzór i koordynacja procesu sprzedaży,
  • prowadzenie sprzedaży w imieniu Inwestora
Doradztwo i Rozwój Projektów

Na specjalne zlecenie inwestorów kapitałowych, tworzymy platformy współpracy oraz pośredniczymy w rozwoju nowych projektów. Kojarzymy polskich i portugalskich przedsiębiorców którzy otwarci na nowe rynki i zainteresowani ekspansją , poszukują możliwości inwestycyjnych w Polsce.  Podejmujemy również działania mające na celu pozyskanie partnerów finansowych i inwestorów kapitałowych.

Zarządzanie projektem

Nasza spółka specjalizuje się również w doradztwie z zakresu rozwoju projektów inwestycyjnych. Na zlecenie klienta zarządzamy port folio jego inwestycji. Jesteśmy skoncentrowani na znalezieniu takich rozwiązań, by realnie zwiększyć wartość zarządzanego, przez naszą spółkę, projektu.

Kontakt

Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej będzie to możliwe.